ระบบหลังคาโซล่าเซล (Solar Roof Top)

- ระบบ Solar Roof Top หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร

- เหมาะกับผู้ที่เปิดแอร์และใช้ไฟในเวลากลางวัน เช่น ออฟฟิส ร้านอาหาร คาเฟ่ บ้านอยู่อาศัยฯ


ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการติดตั้งเบื้องต้นได้โดยส่งข้อมูลมาที่อีเมล์ sales@thaisangfa.com

รบกวนระบุ:

1. ขนาดของสถานที่หน้างาน

2. จำนวนเครื่องไฟฟ้าที่ใช้งานเป็นประจำ เช่น แอร์ ดวงไฟ ฯลฯ

3. รูปภาพ และ แผนที่ตั้งของหน้างาน

4. ชื่อและเบอร์โทรผู้ติดต่อ

Visitors: 794,673