ขอคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า COVID-19

คืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ช่วยวิกฤตโควิท-19 เริ่มลงทะเบียน 25 มี.ค. 63

ขั้นตอนรับเงินคืนค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ง่ายๆ 3 ขั้นตอน

ประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป

 

สามารถลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิและแจ้งความประสงค์การขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์ ดังนี้

- แอพพลิเคชั่น MEA Smaet Life

- เว็ป www.mea.or.th

 

สำหรับการเดินทางไปแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนที่สำนักงานแนะนำให้ไปเฉพาะคนที่มีมีปัญหาสิทธิต่างๆเท่านั้น

(เช่น มีการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เสียชีวิต ฯลฯ) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

- เขตกรุงเทพมหานครผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

- ต่างจังหวัดสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

 

ซึ่งหากข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องและตรงกันกับข้อมูลที่การไฟฟ้ามีอยู่ จะได้รับเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค.2563 เป็นต้นไป

จนกว่าจะจ่ายครบจำนวนทั้งหมด 21.5 ล้านราย วงเงิน 30,000 ล้านบาท

อัตราค่าธรรมเนียมเงินประกันและวงเงินคืน แบ่งตามขนาดมิเตอร์ ดังนี้

 

มิเตอร์ขนาด 5(15) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 300 บาท สำหรับบ้านพักขนาดเล็ก ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มาก

มิเตอร์ขนาด 15(45) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 2,000 บาท ขนาดมิเตอร์ที่ครัวเรือนส่วนใหญ่นิยมใช้

มิเตอร์ขนาด 30(100) เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 4,000 บาท สำหรับบ้านพักขนาดใหญ่ มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิด

มิเตอร์ขนาด 15(45) 3 เฟส เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 6,000 บาท สำหรับบ้านพักขนาดใหญ่

มิเตอร์ขนาด 30(100) 3 เฟส เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 12,000 บาท สำหรับบ้านพักขนาดใหญ่

มิเตอร์ขนาด 50(150) 3 เฟส เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 24,000 บาท สำหรับบ้านพักขนาดใหญ่

 

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สายด่วน
การไฟฟ้านครหลวง กฟน. MEA 1130
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ. PEA 1129

 

แบบมิเตอร์ไฟแบบต่างๆ >> ดูตัวอย่าง

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

www.prachachat.net/economy/news-432223

www.thansettakij.com/content/Macro_econ/425255?ad=

Visitors: 794,665