เต้ารับแบบไหนยังใช้ได้ มอก.166-2549 ปี2563

เต้ารับแบบไหนที่ยังใช้ได้ ?
ตามกฏใหม่ สมอ. (สำนักงานมาตราฐานอุตสาหกรรม)

 

"เต้ารับ" หรือ "ปลั๊กไฟ"
ที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปตามบ้านหรือสำนักงานมีหลากหลายแบบ
ทั้งแบบ เต้ารับ3ขา เตารับ2ขา เต้ารับสากล เต้ารับขาแบน ฯลฯ

 

เต้ารับที่กำลังจะ ไม่สามารถจำหน่ายได้ ในอนาคต
หรือจำหน่ายได้เฉพาะสินค้าที่ผลิตก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ 11.11.63
อาทิเช่น
- เต้ารับ 2ขา
- เต้ารับขาแบน
- เต้ารับสากล
- เต้ารับเยอรมัน
- เต้ารับอังกฤษ
ฯลฯ

 

เต้ารับที่ สามารถจำหน่ายได้ มีเพียงรุ่นเดียว
คือ "เต้ารับ 3 ขา" หรือที่เรียกว่า "เต้ารับแบบมีกราวด์"
ซึ่งต้องได้รับมาตราฐาน มอก. 166-2549

 

ส่วนเต้ารับบางประเภทที่ไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ สมอ.
หรือไม่ได้มีกฏบังคับว่าต้องมี มอก. อาทิเช่น
- เต้ารับ USB
- เต้ารับ อะแดปเตอร์
- เต้ารับสายแลนด์
- เต้ารับสายโทรศัพท์
- เต้ารับสายสื่อสาร

 

ดูสินค้ากลุ่ม สวิตช์ เต้ารับ ปลั๊ก คลิ๊กที่นี่

 

Credit:
Haco Electric Thailand
สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

#ไทยแสงฟ้า #เรื่องไฟฟ้าไว้ใจเรา #เต้ารับ #มอก


 

Visitors: 794,665